OrganisatieDoelgroep en aanbodAanmeldingVacatures / StagesSponsoring
Begeleidingstehuis SJB >> Gebruikersovereenkomst (End User License Agreement)


Gebruikersovereenkomst (End User License Agreement)


Algemeen

De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website (www.explode.be) en het Explode Platform waarbij alle script-pagina's, afbeeldingen, iconen, plugins en het standaard sjabloon zijn inbegrepen. De gebruiker van het Explode Platform wordt geacht te hebben toegestemd met de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst. Explode behoudt zich het recht deze gebruikersovereenkomst te wijzigen en deze via de website te publiceren.


Auteursrechten

De website (www.explode.be) en het Explode Platform, alle benamingen, teksten, logo's, afbeeldingen, script-pagina's, iconen, plugins en de standaard template inbegrepen, zijn eigendom van Explode en worden beschermd door auteursrechten en overeenkomsten met betrekking tot intellectueel eigendom. Het is verboden deze gegevens op te slaan, te kopiëren, reproduceren, doorgeven, beschikbaar stellen, verhuren, verspreiden of voor illegale doeleinden te gebruiken zonder voorafgaande scriftelijke toestemming. Het Explode Platform mag enkel gebruikt worden door particulieren en organisaties die in het bezit zijn van een geldige niet-exclusieve en niet-overdraagbare vergunning met bijhorende productcode, welke in geen geval mag doorverleend worden, Deze vergunning verleent de gebruiker het recht één exemplaar van het Explode Platform te gebruiken. De gebruiker mag reservekopiën maken maar deze kopiën enkel gebruiken voor herstel of herinstallatie van het oorspronkelijk exemplaar.

De logo's en benamingen van andere organisaties vallen onder de rechten van hun respecievelijke eigenaars. De lettertypes meegeleverd met het Explode Platform vallen onder de rechten zoals beschreven in bijhorend tekst- of html-bestand. Bekijk een overzicht van de lettertypes gebruikt voor deze website


Aansprakelijkheid

Explode kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden, technische tekortkomingen, verlies van gegevens, het uitvallen, niet-functioneren of niet-toegankelijk zijn van het Explode Platform en de website behalve indien deze opzettelijke wangedrag of fraude impliceren.


Plichten

Het is verboden het Explode Platform of de website te gebruiken voor illegale doeleiden of om derden schade te berokkenen.
Kopierechten © 2008 - 2022 Begeleidingstehuis SJB - URL: begeleidingstehuis-sjb.be
Aangedreven door Web52 - Systeem informatie - Licentie

Aanmelden
Intranet