OrganisatieDoelgroep en aanbodAanmeldingVacatures / StagesSponsoring
Begeleidingstehuis SJB >> Doelgroep en aanbod >> Doelgroep, opdracht en aanbod


Doelgroep

Uit-huis-plaatsing is één van de meest ingrijpende gebeurtenissen die een jongere en zijn gezin kan overkomen. Residentiële opname is terecht de laatste interventie om het hoofd te bieden aan zeer complexe pathologie. Of het nu om een vrijwillige of gedwongen interventie ( wanneer de jeugdrechter) hiertoe beslist, gaat, maakt niet uit.

De werking van de voorziening is gericht naar minderjarige jongens en meisjes van 0 tot 18 jaar, in een verontrustende opvoedingssituatie en/of vanuit maatschappelijke noodzaak. Het gaat hoofdzakelijk om kinderen die in hun thuismilieu in gevaar verkeren, kinderen/jongeren uit instabiele gezinnen, die mishandeld, verwaarloosd of misbruikt worden. Deze dient de hoofdreden tot plaatsing te zijn.  

De doelgroep binnen het Centrum voor Integrale Gezinszorg zijn :

 • (aanstaande)(tiener)moeders tot 20 jaar
 • jonge kwetsbare gezinnen waarvan moeder max 25 jaar is

De opdracht

Gezinnen en jongeren, waar verontrustende opvoedingssituaties zich voordoen of gezinnen waar het gezinsfunctioneren dermate problematisch is dat gezinsdesintegratie dreigt,   aansterken, herstel van relationele binding, trauma-verlagend of oplossend, ontwikkeling bevorderend…met het oog op een herstel van het natuurlijk milieu en focus op terugkeer of zelf terug de verantwoordelijkheid kunnen opnemen voor het eigen kind. We stellen ons dan ook tot doel jongeren en hun context integraal te begeleiden totdat maximaal haalbare participatie in de maatschappij bereikt is.

Aanbod

 • Centrum voor Integrale Jeugdzorg
  • kinderwerking
   • twee vertikale leefgroepen
   • 24 residentiële plaatsen
  • jongerenwerking
   • één vertikale leefgroep
   • 11 residentiële plaatsen
   • aansluitend tck afdeling (5 plaatsen)
   • uitgroei mogelijk via autonoom wonen 
  • ambulante/mobiele begeleiding
   • flexibiliseringstrajecten mogelijk vanuit elke leefgroep
   • aansluiten aan traject 'aan huis' begeleiding mogelijk (3 begeleidingen)

 • Ondersteuningscentrum voor Ouders
  • zowel voor integrale jeugdzorg als integrale gezinszorg
  • woonfaciliteiten die maximaal aansluiten bij de leefwereld van ons cliënteel
  • ondersteunt door multidisciplinair team

 • Centrum voor Integrale Gezinszorg
  • 2 residentiële plaatsen voor (aanstaande) (tiener)moeder (en kind) (tot20 jaar)
  • 1 residentiële plaats voor een meerderjarige (aanstaande) moeder (tot 25 jaar) met één of meerdere kinderen, en met eventueel een partner, in een huis aan de overkant van de residentie, of aanpalende straat.
  • 10 plaatsen voor mobiele en/of ambulante begeleiding voor (aanstaande) (tiener)moeders (waarbij het om een eerste zwangerschap of jong kind betreft en de klemtoon van de opdracht in het preventieve luik ligt.  Dit aanbod is zowel rechtstreeks als niet-rechtstreeks toegankelijk. 

 


Begeleidingstehuis SJB >> Doelgroep en aanbod >> Doelgroep, opdracht en aanbod

Laatst gewijzigd:

16:54 - 20/09/2013


Kopierechten © 2008 - 2020 Begeleidingstehuis SJB - URL: begeleidingstehuis-sjb.be
Aangedreven door Web52 - Systeem informatie - Licentie

Aanmelden
Intranet