OrganisatieDoelgroep en aanbodAanmeldingVacatures / StagesSponsoring
Begeleidingstehuis SJB >> Doelgroep en aanbod >> Doelgroep en aanbod


Doelgroep

Het CIJ Sint-Jan Baptist is een voorziening die minderjarigen kan opnemen van elke leeftijd en sekse, na aanmelding  via de Toegangspoort.

De doelgroep zijn minderjarigen in een verontrustende opvoedingssituatie of als gevolg van ‘maatschappelijke noodzaak’.  We werken aan hun opvoeding en begeleiding, nauw verweven met de ondersteuning van hun context. Bij dit proces beogen we een maximale participatie van de minderjarige en context

 

Het CIG Sint-Jan Baptist kan in verblijf, (aanstaande) (tiener) moeders en partner, opnemen. In ambulante of mobiele begeleiding ondersteunt het (aanstaande) ouder(s) en hun kinderen, van wie het gezinsfunctioneren dermate problematisch is dat gezinsdesintegratie dreigt.

 

Het OCO/OCC Sint-Jan Baptist geeft ruimte en tijd aan ouders en kinderen uit het residentiële verblijf BJB en nabije contextfiguren van de (aanstaande)(tiener)mama’s.  Zo blijft ook tijdens het verblijf de band met de ouders aangehaald en worden de ouders verondersteld om hun verantwoordelijkheid op te nemen t.a.v. hun kinderen. Ze kunnen beiden in een veilige en ondersteunende omgeving opvoedingsvaardigheden ontwikkelen. Er is nu ook mogelijkheid tot ondersteuning aan huis, gericht op de draagkracht van ouders.

 

Het FLEXBED Sint-Jan Baptist is een innovatief project waarbij we voor OCJ en voor OC De Nieuwe Vaart een aanbod hebben van drie bedden welke flexibel kunnen ingezet worden, wanneer de draagkracht van ouders in de thuissituatie overschreden wordt en zij ‘tijdelijk’ wat rust nodig hebben.

 

De WERVEN Sint-Jan Baptist neemt deel aan regionale samenwerkingsverbanden van waaruit enerzijds zorggarantie geboden wordt bij (dreigende)uithuisplaatsing voor het jonge kind (-9m tot 3j) (werf 2) en anderzijds gezinnen ondersteund in wachtperiodes (werf 1)

 

AANBOD

 KINDERWERKINGEN A EN B (INTEGRALE JEUGDZORG)

Twee werkingen voor kleuters en lagere scholieren  waar verblijf[1] en contextbegeleiding[2] aangeboden worden. De werkingen staan open voor jongens en meisjes.

JONGERENWERKING (INTEGRALE JEUGDZORG)

Een werking voor jongeren in het secundair onderwijs  in een individueel traject met verblijf en contextbegeleiding . De werking staat open voor jongens en meisjes.

KAMERTRAINING (INTEGRALE JEUGDZORG)

Jongeren die starten aan de voorbereiding van een traject naar zelfstandig wonen. De werking staat open voor jongens en meisjes.

CBAW

Jongeren ondersteunen en begeleiden in het zelfstandig wonen. De werking staat open voor jongens en meisjes.

VERBLIJF VOOR (AANSTAANDE) (TIENER)MOEDERS (INTEGRALE GEZINSZORG)

In het CIG worden  (aanstaande) (tiener) moeders (al of niet met andere kind(eren) en of partner begeleid. Er is mogelijkheid om hier een periode te verblijven in het centrum. De partner en andere belangrijke mensen worden steevast betrokken bij de begeleiding. In het CIG beschikken we ook over een (niet verzekerd) crisis-bed.

MOBIELE OF AMBULANTE ONDERSTEUNING (INTEGRALE GEZINSZORG)

Naast het verblijf kunnen we ook jonge kwetsbare gezinnen ondersteunen aan huis. Dat kan ten huize of in de eigen huizen in de straat, indien geen onmiddellijke woonst voor handen is of de thuissituatie geen voldoende garantie biedt voor opvoedingsondersteuning. Het aanbod van de eigen huizen is beperkt in tijd (3, max 6 maand)

FLEXONA (INNOVATIEVE PROJECTEN)

Ouders kunnen met hun  kinderen en eventuele broers of zussen terecht in het OCO voor ondersteuning bij de relatie tussen ouder en kind  en ondersteuning bij dagelijkse opvoedings- en verzorgingstaken. De daarvoor voorziene ruimten zijn ingericht als gewone huiskamers met keuken, sanitair en tuin. Daarnaast zetten we in op ondersteuning van ouders aan huis met als doel hun draagkracht te verhogen, positief zelfbeeld scheppen,... Als de draagkracht wordt overschreden kunnen ouders tijdelijk gebruik maken van het FLEXbed om terug op adem te komen en rust in te bouwen in het opvoedingsproces. Verder besteden we meer aandacht aan NAZORG tijdens en na afronding van een traject met bijzondere focus op de ondersteuning van de opvoedingsvaardigheden van ouders en de re-integratie in het maatschappelijk leven.

DEELWERKINGEN DOOR GEHEEL OF GEDEELTELIJKE DETACHERING

WERF 1 Vanuit CIJ worden 3 medewerkers ter beschikking gesteld van 2 regionale samenwerkingsverbanden (Samen1planGent en De Tafels)met als doelstelling gezinnen te ondersteunen in wachtperiodes door snelle, preventieve en voldoende ‘nabije’ jeugdhulp.

WERF 2 Vanuit CIG nemen we deel aan het ontwikkelen en organiseren van een zorggarantieplan t.b.v. jonge kinderen bij (dreigende) uithuisplaatsing door o.a. het ter beschikking stellen van huizen/studio’s ter voorkoming van disruptie van het gezin en stimuleren van hechting tussen jonge kind en moeder en/of vaderfiguur.

 


[1] Verblijf= met overnachting in de voorziening

[2] Context= gezin, familie, vrienden, school, vrije tijdsbesteding,….


Begeleidingstehuis SJB >> Doelgroep en aanbod >> Doelgroep en aanbod

Laatst gewijzigd:

16:12 - 17/02/2020


Kopierechten © 2008 - 2022 Begeleidingstehuis SJB - URL: begeleidingstehuis-sjb.be
Aangedreven door Web52 - Systeem informatie - Licentie

Aanmelden
Intranet