OrganisatieDoelgroep en aanbodAanmeldingVacatures / StagesSponsoring
Begeleidingstehuis SJB >> Organisatie >> De opdrachtverklaring


Opdrachtverklaring

Werking

Contact

Als medewerkers van het Centrum voor Integrale Jeugd-en Gezinszorg werken wij in het kader van de Bijzondere Jeugdbijstand. Wij vertrekken vanuit een diep respect voor de uniciteit en de eigenheid van elke jongere, (aanstaande)(tiener)moeder en hun context. Wij geloven in de positieve krachten aanwezig in elk individu, elke situatie, elk systeem. Wij proberen deze te benutten om de groei van kinderen en ouders te bevorderen. Zij omschrijven mee hun vertrekpunt en wij proberen samen hun betrachtingen onder woorden te brengen. Wij zoeken samen naar de meest aangewezen weg daartoe en bekijken ieders verantwoordelijkheid daarin. We leggen hierbij een taaie volharding aan de dag. We menen dat iedereen recht heeft op onze zorg, dat iedereen de moeite waard is om beluisterd te worden, met aandacht voor geborgenheid en veiligheid voor elkeen zolang ze bij ons verblijven, en met het oog op een zo vlug als mogelijke reïntegratie van de minderjarige in een beveiligende en haalbare omgeving met maximale ontplooiingskansen. Wij leven in een bewegende samenleving en ondergaan mee de deiningen eigen aan elk evoluerend systeem. Wij proberen een ankerpunt en baken te zijn van waaruit wij de maatschappij mee willen uitbouwen, waarbij de mensen waarvoor wij staan ( en gaan ) een gezicht krijgen. Als Christelijk geïnspireerde en begeesterde medewerkers zijn wij altijd op zoek naar beter. Daartoe ontwikkelen we en wenden we alle kennis, kunde en ons beschikbare middelen aan. Daartoe zijn momenten van rust en reflectie belangrijk.

Begeleidingstehuis SJB >> Organisatie >> De opdrachtverklaring

Laatst gewijzigd:

16:03 - 17/02/2020


Kopierechten © 2008 - 2022 Begeleidingstehuis SJB - URL: begeleidingstehuis-sjb.be
Aangedreven door Web52 - Systeem informatie - Licentie

Aanmelden
Intranet